Tháng Chín 28, 2023
Trứng gà và Dinh dưỡng

Bảng thông tin dinh dưỡng (NIP) trong trứng gà

Trứng gà ngâm nước tương

Phân tích chất dinh dưỡng của trứng gà năm 2018.
do Viện Đo lường Quốc gia (NMI) Úc, một bộ phận thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học thực hiện.

Chất dinh dưỡng Qty trung bình năm 2018 trên 100g
Retinol (vitamin A) 98mcg
Riboflavin 0,4mg
Thiamin 0,05mg
Vitamin B6 0,02mg
Vitamin B12 0,33mcg
Biotin 5,2mcg
Folate 88mcg
Vitamin D 7.9mcg
Vitamin E 1,9 mg
Axit pantothenic 1,07mg
Kali 131mg
Magiê 12mg
Phốt pho 171mg
Sắt 1,8mg
Selen 28mcg
Kẽm 1,0 mg
Iốt 47mcg
X